top of page

מערכות ספרתיות

מערכות ספרתיות


איך הופכים מספר על בסיס 10 למספר X ?


348

נגיד אני רוצה להפוך את המספר ל 6 לבסיס 10

אז מתחילים :

348/6=58 שארית 0

58/6= 9 ו9*6 =54 זאת אומרת שארית 4

9/6 = 1 שארית 3

1/6 = 0 שארית 1

(סופרים מלמטה למעלה )

אז 348 בסיס 10 = 1340 בסיס 6


1785 על בסיס 10 להמיר לבסיס 2 :

מבסיס 10 לבסיס 2 אני מעדיף להשתמש בטבלה


איך הופכים מספר על בסיס X למספר על בסיס 10 ?


1054 בסיס 6

כדי להפוך אותו לבסיס 2 צריך קודם כל להעביר לבסיס 10 ולאחר מזה לבסיס 2


מתחילים מהמספר הימין לשמאל :

4*6^0 + 5*6^1+ 0*6^2 + 1*6^3 = 4+30+0+216 = 250 בסיס 10


ו250 על בסיס 2

250/2 = 125 שארית 0

125/2 = 62 62*2 שארית 1

62/2 = 31 שארית 0

31/2 = 15 שארית 1

15/2=7 שארית 1

7/2= 3 שארית 1

3/2 = 1 שארית 1

1/2 = 0 שארית 1

אז בבסיס 2 יוצא 11111010


אז אפשר להגיד ש 1054 בסיס 6 == ל250 בסיס 10 == 11111010 בסיס 2

-60 == 11000011

-24 == 11100111

זה + זה == 110101010

כאן יש לי 9 ספרות ואנחנו צריכים 8 ספרות אז לוקחים את המספר השמאלי ביותר ומעבירים אותו לשורה מתחת בצד ימין ועושים +


יש כלל חשוב שצריך לזכור :

1+1=10

1+0+1=10

1+1+1=11דבר נוסף כדי להפוך מספר 77 ל-77 לפתוח טבלה וקודם לדעת מה 77 שווה בבינארי ואחרי מה ששווה 0 שווה 1 ומה ששווה אחד שווה 093 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page