• אלי רובין

איך לעשות גיבוי של שרת הDHCP והDNS בPowerShell

1קודם כל יצרתי דיסק Iscsi על שרת Core Dc איפה שיושב השרת dhcp dns

2.הפעלתי את הService של Iscsi




3.פתחתי שער כניסה לשרת שיושב הדיסק IScsi

4.פה זה כל הדיסקים שנמצעים על השרת jerusalem DC

5.פה התחברתי לשרת ושמתי את הדיסק בשרת Core-dc



ופה גיליתי את הדיסק של 1גיגה שיצרתי

דיסקפרט זה כמו disk management רק בפקודות






פה שמרתי על שרת DHCP על הדיסק שיושב בשרת jerusalem DC

שמירה שרת DNS




והכל יושב בjerusalem DC ואם יקרה ששרת הDHCP או הDNS שלי יפול יהיה לי גיבוי שלו בשרת אחר


0 צפיות
R

© 2019 maestro